• logo2
  • My profile
  • is empty
    in 0.00,- €
IMOTHEP CARPBAITS SLOVENSKO | Oficiálna stránka

Fakturačné údaje

T&T SOLUTIONS s.r.o.
Frankovská 1 , 831 01 Bratislava, SR
IČO:  44 406 452
DIČ:  2022744372


Bankové spojenie:
VÚB Banka: 3686646458/0200
IBAN: SK32 0200 0000 0036 8664 6458
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Prevádzkovateľ internetového obchodu:
T&T SOLUTIONS s.r.o.
Frankovská 1, 831 01 Bratislava, SR
IČO:  44 406 452
DIČ: 2022744372

mail: info@imothepbaits.sk
telefón: +421/911 707 666


Výdajné miesto internetového obchodu:
T&T SOLUTIONS s.r.o.
Mlynské nivy 54, 821 09 Bratislava, SR